FirstShopTH.com - ผล Spike (ผลหนาม)

ผล Spike (ผลหนาม)

กดผลจากแมพ King.Legacy

ราคา 54 บาท /ต่อชิ้น

ขั้นตอนในการสั่งซื้อผลไม้ปีศาจแมพ BloxFruit :

  • กรอก ID-Pass ให้ถูกต้องในการสั่งซื้อ
  • ปิดรหัส ชั้น 2 หรือ 2FA และกรุณาทำอีเมลล์แดง ก่อนการสั่งซื้อ
  • หลังจากได้รับสินค้าเเล้วควรเปลี่ยน "รหัสผ่านRoblox ใหม่ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง และเพื่อความสบายใจของทางร้านและลูกค้า
     
สินค้านี้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
สินค้าไม่พร้อมจำหน่ายในขณะนี้